Erkekler İçin Stil ve İmaj

 

Son yıllarda moda erkekleri, erkekler modayı yeniden keşfetti. Sanayi devriminden önce erkeklerin gücünü gösteren ve güç göstergesi olan moda, sanayi devriminin ardından kadınların tekeline geçmiştir. Ancak son yıllarda moda erkeklerin sadece yaptıkları ile değil, önce görünüşleri ile güçlerini ve yapabileceklerini göstermesi gerektiğini vurgulamaktadır.

Bu kitapta sözü geçen stil, kişinin içinde psikolojik olarak rahat hissettiği, kişiliğini yansıttığı giysi ve davranış biçimidir. Stilinizi bilmek size hem zaman, hem para, hem de yer tasarrufu sağlayacaktır. İmaj ise, kişinin olmak istediği gibi davranmasıdır.

Stilinizi bilmek sizi başkalarının gözünde daha istikrarlı ve güvenilir yapacaktır. Stilinizi hayatınızın her noktasına taşımanız ise her daim şık olmanızı sağlayacaktır.

ERKEK CEKETİNDE VÜCUT-GİYSİ KALIP UYUM PROBLEMLERİNİN BELİRLENMESİ VE KALIP ÖNERİSİ (DOKTORA TEZİ)

HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNDE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİNİN KULLANIM DURUMUNA DAYALI YENİ YÖNETİM ALT BİLGİ SİSTEMİ VE KULLANICI EĞİTİM PROGRAM MODELİ (YÜKSEK LİSANS TEZİ)