İDARİ GÖREVLER

Üniversite Senato Üyeliği 2012-2016

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği 2012-2016

Dekan Yardımcılığı 2013-2016

Bölüm Başkanlığı 2013-2016

Sanayi-Üniversite Ortak Eğitim Komisyon Koordinatörü 2017-2019

Yatay Geçiş, Dikey Geçiş Komisyon Koordinatörlüğü 2017-2019

Çift Anadal, Yandal Komisyon Koordinatörü 2017-2019

Üniversite Üretim Atölye Yöneticisi 2013-2016

Mevzuat Komisyonu Üyesi 2012-2016

Staj Komisyonu Üyeliği 2004-2019

Tanıtım Komisyonu Üyeliği 2004-2019

Fahri Ünvan, Hizmet ve Akademik Ödüller Komisyonu Üyeliği 2013-2016

İntibak Komisyonu Üyeliği 2013-2016

İhale, Satınalma ve İşletmeler Komisyonu 2013-2016